Heeft uw kind een steuntje in de rug nodig?

Heeft uw kind moeite om mee te komen met rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen?

Heeft de school van uw kind niet genoeg tijd om uw kind te geven wat het NU nodig heeft?

Dat extra steuntje in de rug kan ik uw kind geven in mijn praktijk.

 

Uw kind doet er toe!

 

Ik begeleid kinderen met leerproblemen van de basisschool. Dit kunnen problemen zijn op de volgende gebieden;

(begrijpend) lezen - spelling - rekenen - werkgeheugen - faalangst (mindset) - ontwikkeling zelfvertrouwen

 
Advies aan ouders

Als ouder is het niet fijn om te merken dat uw kind niet meer met plezier naar school gaat.

Het is moeilijk om te merken dat uw kind bang is voor de toets die komt of thuis niet meer wil lezen.

Ik geef ouders advies hoe hun kind te begeleiden bij de eigen specifieke leerproblemen.

Wat doet een Remedial Teacher

Remedial teaching is professionele didactische hulp, wanneer het leerproces van een kind op school niet gaat zoals verwacht wordt. Remedial teaching richt zich voornamelijk op kinderen die problemen hebben met spelling, rekenen, (begrijpend) lezen, en/of fijne motoriek. Naast het didactische gedeelte is er veel aandacht voor het ontwikkelen van het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen van de leerlingen. Tevens is het belangrijk om de leerlingen het gevoel te geven:

Ik kan het nu zelf!

Kinderen met gedrags-, ontwikkelings- en/of leerproblemen hebben vaak het gevoel dat ze niet competent zijn. Ze lopen achter en voelen zich vaak anders dan hun leeftijdsgenootjes. Wanneer een kind bijvoorbeeld leerstof krijgt aangeboden op een te hoog of te laag niveau, kan dat leiden tot frustraties en/of onzekerheid. Daarom is het van groot belang om aan te sluiten bij datgene wat een kind wel kan en om te kijken waar het kind in gedrag, ontwikkeling of op leergebied een stap verder geholpen kan worden.
Juf Margot
kan u hiermee op weg helpen. Samen met u wordt gekeken naar de problemen waar uw kind mee worstelt. In overleg met u en de school wordt een hulpplan opgesteld en uitgevoerd. Door aan te sluiten op het niveau en de belevingswereld van uw kind zal het zich weer competent gaan voelen waardoor uw kind weer met plezier en zelfvertrouwen naar school kan gaan.

Hulp op maat

Uw kind krijgt begeleiding op maat. Individueel en afgestemd op de behoefte van uw kind.
Uw kind doet er toe.

Welke hulp kan Juf Margot u bieden?

Teken je gesprek

Teken je gesprek

Teken je gesprek is het visualiseren van een gesprek.  Zo ziet en leert het kind waarom het steeds op een bepaalde manier reageert. Het kind krijgt hierdoor inzicht in het eigen probleem en bedenkt hiervoor zelf krachtige oplossingen en helpende gedachten. We kijken samen naar welke kwaliteiten en vaardigheden het kind nodig heeft en samen oefenen we nieuw gedrag. Dit oefenen geeft het kind het zelfvertrouwen om het zelf te doen.
Teken je gesprek kan gebruikt worden bij problemen met gedrag, bij faalangst of problemen met de werkhouding.

Alle teksten de baas

Alle teksten de baas

Door 6 simpele stappen te volgen krijg je overzicht en inzicht in teksten.
Geschikt voor kinderen vanaf groep 5 t/m Voortgezet Onderwijs.
Wist je dat Begrijpend Lezen de basis is voor vrijwel alle schoolvakken? En dat daarom het aanleren van een goede manier om Begrijpend te kunnen lezen, heel belangrijk is voor de rest van je schoolcarrière?
Om goed te leren begrijpen waar een tekst over gaat, Begrijpend Lezen, is de ontwikkeling van de woordenschat en het niveau van het technisch lezen erg belangrijk. Door na te denken over de tekst en jezelf voortdurend vragen te stellen, worden verbanden gelegd. Hierdoor ontstaat inzicht en overzicht. Je snapt de tekst, ziet het voor je in een plaatje, kan het in je eigen woorden navertellen en je woordenschat wordt (nog) groter!

stoplichtkaartjes
Stoplichtkaartjes

Vanaf mei 2020 ben ik ambassadeur van de methode Tafels leren met de stoplichtkaartjes. Bij deze methode staan inzicht, automatiseren en memoriseren centraal! Het aanleren van de tafels gebeurt niet geïsoleerd. Het is belangrijk dat kinderen niet alleen het trucje kennen. Inzicht en het toepassen van de tafels in een context zijn ook van belang. En daarvoor wordt gebruik gemaakt van de kleuren van het stoplicht.

mindset
Mindset

Herkent u het volgende bij uw kind?
• Altijd de beste wil zijn en niet tegen kritiek kunnen?
• Het soms spannend vinden om iets nieuws te proberen?
• Zich schaamt als het een fout maakt?
• het niet meer zo leuk vindt om nieuwe of moeilijke dingen te leren? 

En zou u willen dat uw kind.... 
• meer lef en zelfvertrouwen heeft? 
• meer plezier in leren krijgt? 
• relaxter met fouten en verliezen omgaat?
• steviger in de schoenen staat? 
Dan is een training Mindset wat voor uw kind.

Taal in blokjes
Taal in blokjes

Taal in Blokjes®  is een interventiepakket voor de behandeling van (risico) leerlingen vanaf groep 3 met lees- en/of spellingproblemen op de basisschool en in het speciaal (basis)onderwijs. Er wordt gebruik gemaakt van kleuren om de structuur bij spelling en lezen duidelijk te maken.

MyCognition
MyCognition

Herkent u 2 of meer van de volgende kenmerken bij uw kind:
- het kind heeft een lage verwerkingssnelheid
- het kind heeft moeite om zich te concentreren
- het kind heeft moeite om de aandacht erbij te houden
- het kind heeft een lage of juist een hoge prikkeldrempel
- het kind is snel afgeleid of kan ineens druk gedrag vertonen
- het kind heeft moeite met timing, soms snel en soms langzaam
- het kind heeft moeite om informatie te onthouden

Dan kan MyCognition een goede optie zijn om dit te trainen.

previous arrow
next arrow

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van Juf Margot
Bekijk nieuws

Over juf Margot

Ik ben Margot van Zuijlen. Getrouwd en moeder van 2 volwassen zoons. Na verschillende omzwervingen heb ik in 2002 de stap gezet en ben naar de PABO gegaan om daar de opleiding te volgen om leraar te worden. En wat is dat leuk!
De goede resultaten van de kinderen en tevredenheid van de ouders motiveren mij nog meer en maken dat ik met nog meer plezier mijn werk doe.
Margot van Zuijlen
Margot van Zuijlen

Remedial Teacher

Meer informatie over mij vindt u op deze pagina.

Contact

Ik neem zo snel mogelijk contact met u op.
Adres
Bodenmeer 17 3446 JK Woerden
Contact
E-mail: info@jufmargot.nl Telefoon: 06-23535362