In het onderwijs wordt soms gebruik gemaakt van de afkortingen DLE en DL. Maar wat betekent dat nu eigenlijk?

Didactische Leeftijds Equivalent (DLE): DLE helpt leraren te begrijpen hoe goed een leerling presteert in vergelijking met andere leerlingen van dezelfde leeftijd. Het geeft aan of de leerling op, achter, of voorloopt op het gemiddelde niveau van zijn of haar leeftijdsgenoten.

Didactische Leeftijd (DL): DL daarentegen vertelt ons op welk niveau van leren een leerling zich bevindt. Dit ongeacht zijn of haar leeftijd. Dus, als een leerling bijvoorbeeld heel goed is in een bepaald vak op een niveau dat normaal is voor oudere leerlingen, zou zijn of haar DL hoger zijn dan hun werkelijke leeftijd. Zo ook omgekeerd. Als een leerling heel zwak is, dan is zijn DL ook lager dan zijn werkelijke leeftijd.

In het kort: DLE vergelijkt een leerling met anderen van dezelfde leeftijd, terwijl DL kijkt naar waar een leerling staat op basis van wat hij of zij weet, ongeacht de leeftijd. Beide helpen leraren om onderwijs beter af te stemmen op de behoeften van individuele leerlingen.