Uw kind krijgt intensieve individuele begeleiding, zodat alle aandacht gericht kan zijn op uw kind en zijn/haar te oefenen vaardigheden. Ook kinderen die bijvoorbeeld een diagnose adhd of ppd-nos hebben verdienen persoonlijke aandacht. Voor mij is geen enkel kind gelijk. Daarom krijgen ook deze kinderen hun eigen unieke begeleiding. Ik maak gebruik van hun eigen unieke sterke kanten en breng hen daardoor verder in hun (leer-)ontwikkeling. Met als mogelijke gevolgen dat ze gelukkiger zijn in de klas, meer geaccepteerd worden en meer zelfvertrouwen krijgen.

De begeleiding wordt aangepast aan uw kind, waarbij ik eerst kijk naar de vaardigheden die uw kind beheerst en waar het aan toe is om te leren. En afhankelijk van de manier waarop uw kind het beste leert, wordt de begeleiding ingezet.

De werkwijze is als volgt:
Kennismakingsgesprek:

Wanneer u contact met mij opneemt, maken wij een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek probeer ik uw hulpvraag zo duidelijk mogelijk in beeld te krijgen. Wanneer we samen in het kennismakingsgesprek alles besproken hebben, beslis ik samen met u of ik uw kind de juiste hulp kan bieden. Dit kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.

Onderzoek:

Wanneer er nog geen didactisch onderzoek heeft plaatsgevonden, kan er, indien dit nodig is, een didactisch onderzoek in de praktijk plaatsvinden. Vanuit deze gegevens stel ik een handelingsplan op. Er wordt een plan opgesteld, waarin de problematiek wordt beschreven, wat de doelstellingen zijn, wat de beste aanpak is voor uw kind, en wanneer de evaluatie plaatsvindt.

Begeleiding:

Wanneer het didactisch onderzoek geweest is, en er een handelingsplan opgesteld is, ga ik met uw kind aan de slag. De begeleiding vindt plaats in wekelijkse behandelingen. Tijdens deze behandelingen wordt in eerste instantie gewerkt aan de leerproblematiek van uw kind. Daarnaast leert uw kind beter om te gaan met de problematiek en de manier waarop deze opgelost kan worden. Positieve benadering speelt hierbij een belangrijke rol. De begeleiding wordt zoveel mogelijk afgestemd met de school van uw kind, zodat er bij uw kind geen verwarring ontstaat over de manier van werken tijdens de begeleiding en op school. Daarnaast zorgt een goede afstemming met school voor een beter effect.

Ik onderhoud contact met u als ouders via de beveiligde leeromgeving van Mijn Superkracht. In deze leeromgeving wordt wekelijks bijgehouden wat wij gedaan hebben tijdens de sessies. Daarnaast kunt u daar de onderzoeken enzovoort terugvinden.

Evaluatie:

Er is regelmatig overleg met alle betrokkenen rondom uw kind. Gemiddeld vindt evaluatie plaats na ongeveer acht tot tien weken. Blijkt na overleg met alle betrokkenen dat de leerdoelen van uw kind bijgesteld moeten worden, dan zal dat direct in het handelingsplan aangepast worden. Wanneer de begeleiding stopt, zal er een verslag geschreven worden waarin wordt beschreven wat gedaan is en wat behaald is.