PI-spello

De spellingmethode Pi-Spello bestaat sinds 2007 en is ontwikkeld voor al die kinderen die op school vastlopen bij de spellinglessen. Jarenlang hebben de ontwikkelaars samen met deze groep kinderen gewerkt aan de ontwikkeling van Pi-Spello. Ze vonden dat er een methode moest komen, die deze kinderen eindelijk over de open en gesloten lettergrepen heen helpt. Een methode die hen leert de klanken en klankstukjes die ze horen om te zetten in de juiste tekens en woorddelen. Een methode die deze kinderen een eigen alfabet geeft. Een methode die deze groep kinderen leert om woorden foutloos op papier te krijgen!

De kinderen maken onder andere kennis met de de Hollandse broertjes, de broertjes van de koning, de ridder, Ad en At, het Sufferdje, het jochie. Ze leren spelling met het Pi-Spellobet en later met het Pi-Spellobet XL. Ze gebruiken de kleurencodes als oplossing voor de open- en gesloten lettergrepen en het schrijven en denken in kleur.

Maar wat is dan het verschil met Taal in Blokjes?

PI-Spello gaat wat sneller door de stof heen dan Taal in Blokjes. Verder is het aantal categorieën uitgebreider dan bij Taal in Blokjes. Dit is vooral voor de kinderen in groep 7 en 8 heel fijn. Bij kinderen die jonger zijn en bij wie spelling moeilijk op gang komt, heeft Taal in Blokjes de voorkeur.