RD4 is bedoeld voor het analyseren van de rekenontwikkeling en rekenproblemen van kinderen in de basisschoolleeftijd. Het programma maakt de rekenontwikkeling van de leerling visueel inzichtelijk. De kleuren in het profiel geven aan wat de leerling al beheerst en op welk handelingsniveau. Dat biedt aanknopingspunten voor remediering.

RD4 beslaat de leerstof van groep E1 tot en met E8.

RD4 ondersteunt de onderzoeker bij het adaptief afnemen van rekenonderzoek. De onderzoeker bepaalt zelf de route door het programma, afhankelijk van het niveau en de problematiek van de leerling. Het resultaat wordt zichtbaar in een profiel aan de hand waarvan een ontwikkelingsperspectief en begeleidingsplanvoor de leerling kan worden opgezet.

Onderzoekt de kern van rekenen
RD4 focust op de kern van rekenen: tellen, kennis van getallen, optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Kennis en vaardigheden op deze gebieden vormen de basis voor bewerkingen op alle domeinen van rekenen en ook voor wiskunde. Bij een goede ontwikkeling bouwt de leerling een netwerk van kennis en vaardigheden op. Als de leerling op deze gebieden problemen ervaart loopt het risico’s voor de verdere ontwikkeling bij rekenen en wiskunde.
Het belangrijkste is dan ook preventie van problemen op deze gebieden en, als er toch problemen ontstaan, zo snel mogelijk ingrijpen. Dit wordt in het protocol ERWD uitvoerig beschreven. RD4 sluit hier op aan.

RD4 is opgezet aan de hand van de vier handelingsniveaus van het handelingsmodel, zoals beschreven in het protocol ERWD. Aan de hand van de vier handelingsniveaus kan de onderzoeker achterhalen of de leerling begrijpt wat hij doet.

Het profiel laat zien waar een leerling goed in is en waar hij/zij hulp bij nodig heeft.

RD4
RD4