Reken Remedie

“Mijn kind kan niet automatiseren, school heeft het opgegeven want ‘Na een bepaalde leeftijd, kunnen ze niet meer leren automatiseren‘.
“Mijn kind gebruikt een rekenmachine op school, maar weet eigenlijk niet hoe dat werkt.”
“Mijn kind gooit alles door elkaar. Er worden zoveel manieren aangeboden, dat het door de bomen het bos niet meer ziet.”
“Ik ben bang dat het rekenprobleem van mijn kind ervoor gaat zorgen dat mijn kind niet kan laten zien wat het in huis heeft”
Het zijn veel gehoorde uitspraken van ouders en dat kan zeker anders!

Het is echt onzin dat kinderen na een bepaalde leeftijd niet meer leren automatiseren. Leren is namelijk een proces in de hersenen, waarvan de snelheid niet afneemt naarmate we ouder worden. De methode Reken Remedie spreekt een kwaliteit aan die heel veel kinderen bezitten: het opslaan van informatie in plaatjes! Bij het lezen en spellen wordt dit al steeds meer toegepast, maar ook bij rekenen is dit mogelijk.

Een aantal problemen waar jouw kind tegen aan loopt:
  • Alles wordt door elkaar aangeboden: in één rekenles moet jouw kind automatiseren, een stukje getalinzicht maken, cijferen en breuken sommen. Dit ‘van alles een beetje’ werkt voor jouw kind meer als ‘van alles helemaal niets!’.
  • Jouw kind mag met een rekenmachine werken, maar weet eigenlijk niet hoe dat werkt.
  • Jouw kind krijgt legio mogelijkheden om iets uit te rekenen, maar raakt hierdoor verward.
  • Je kind krijgt de uitleg maar half mee omdat het te ver achter in de klas zit, of omdat de leerkracht geen extra instructie geeft in een klein groepje
  • Omdat jouw kind denkt dat het de enige is die het niet begrijpt, durft het niet om hulp te vragen

Door deze zaken worden de rekenproblemen almaar groter en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

De methode Reken Remedie werkt met de volgende vijf uitgangspunten, waardoor bovenstaande problemen worden verholpen:

  1. Rekenen aanleren per onderdeel
  2. Gebruik maken van het visuele vermogen om informatie op te slaan, op een manier die ook daadwerkelijk blijft hangen.
  3. Eén manier van uitrekenen aanleren
  4. Stapsgewijs werken
  5. Het leren gebruiken van kladblaadjes en rekenmachines.

In de klas blijven de onderdelen door elkaar aangeboden, maar na het werken met Reken Remedie weet jouw kind hoe hij bepaalde problemen aan moet pakken en is het voor jouw kind geen probleem meer om alle onderwerpen door elkaar te maken.

Wilt u onze folder ontvangen met daarbij een proefles? Stuur dan een berichtje via het contactformulier. Wij zorgen dan dat u de folder zo snel mogelijk van ons ontvangt.