rekenenRekenen is soms een hele opgave…

Rekenen is overal om ons heen. En ook kinderen komen dagelijks in aanraking met rekenen. Daarom is het belangrijk dat kinderen goed kunnen rekenen.

Over het algemeen vinden kinderen niet alle sommen moeilijk. Meestal gaat het om het begrijpen en uitvoeren van een bepaald soort sommen. De één heeft moeite met klokkijken of keer- of deelsommen, terwijl een ander kind meer moeite heeft met de verhaaltjessommen.

En als het niet lukt leidt dit vaak tot frustraties en een hekel aan rekenen. En dat willen we voorkomen!

Herkent u uw kind in de onderstaande punten?

  • Uw kind vindt het lastig om de tafels te automatiseren.
  • Uw kind vindt rekenen steeds moeilijker worden omdat hij/zij de basis nog niet onder de knie heeft.
  • Uw kind heeft moeite om structuur aan te brengen in de rekenvaardigheden.
  • Uw kind vindt de breuken, procenten en kommagetallen moeilijk.
  • Uw kind krijgt het klokkijken niet onder de knie.
  • Het lukt uw kind niet om uit een verhaaltjessom de juiste informatie te vinden om deze correct uit te rekenen.
  • U kunt uw kind niet helpen omdat de methodes die nu aangeboden worden heel anders zijn dan dat u vroeger heeft geleerd.
Dan kan ik zeker helpen!

Ik werk met verschillende materialen waaronder Rekensprint (o.a. online), Met sprongen vooruit en Leer de tafels met de stoplichtkaartjes. Ook maak ik veel gebruik van verschillende spelmaterialen om het rekenen leuk maar ook zo leerzaam mogelijk aan te bieden.

Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd en gekwalificeerd als RD4-rekenspecialist. Dat betekent dat ik bekwaam ben in het doen van het diagnostisch onderzoek naar ERWD (ernstige rekenproblemen en dyscalculie).

Als er een vermoeden van dyscalculie is kan ik de NDS (Nederlands Dyscalculie Screener) afnemen. Hiermee wordt geen dyscalculie vastgesteld, maar kunnen we wel kijken of er aanwijzingen zijn. Mochten er aanwijzingen zijn dan is onderzoek door een gekwalificeerde onderzoeker nodig.

Rekenmuurtje

Het rekenmuurtje maakt inzichtelijk op welke onderdelen er geoefend moet worden om de basis te verstevigen.