Teken je gesprek

Door gebruik te maken van de visuele gespreksmethode “Teken je gesprek” ziet en leert het kind waarom het steeds op een bepaalde manier reageert.
Met symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen wordt een gestructureerd, visueel verslag gemaakt van wat het kind verteld. ​
Er ontstaat een overzichtelijke, kleurige gesprekstekening die het kind letterlijk zèlf zicht op zijn problemen geeft.
De tekening biedt een ‘nieuw perspectief’.
Het kind krijgt hierdoor inzicht het eigen probleem en bedenkt hiervoor zelf krachtige oplossingen en helpende gedachten.
Samen kijken we welke kwaliteiten en vaardigheden daarvoor nodig zijn en hoe het nieuwe gedrag geoefend wordt. Dit geeft zelfvertrouwen!

Teken je gesprek kan ingezet worden bij problemen met gedrag, faalangst of werkhouding.